Skip to main content

【香港】 Mr Lau & Miss Wong

‘整個團隊幫忙聯絡安排,以致拍攝當日都有專業翻譯,化妝,拍攝,特別感謝當日全程都有一位「阿豬媽」幫手打點一切,是一次相當值得和好玩既體驗。’

Pre-wedding 係每一對準新人必做,而且十分期待既事。係我地精挑細選下,我地揀左去韓國影樓體驗一下,S.A. Wedding 其中的一個影樓display photo 深深吸引住我,所以最後揀左呢間公司。
由於時間緊迫,只是揀了一天拍攝,但如果時間許可,三天拍攝可能較好,除了婚紗和妝容選擇更多,我地因為拍攝前一天凌晨才下飛機,很晚才睡,拍攝當天狀態不太好,有點水腫。
因為疫情的關係,呢一輯婚照一拖再拖,幸好S.A. Wedding 相當好,多次幫忙改期,最後我地終於都影到,十分感動,完了心頭大石。整個團隊幫忙聯絡安排,以致拍攝當日,專業翻譯,化妝,拍攝,特別感謝當日全程都有一位「阿豬媽」幫手打點一切,幫我換婚紗頭飾,無微不至,是一次相當值得和好玩既體驗。造型場景不停轉換,總有一張滿意。
回到香港後,工作人員不時透過WhatsApp email提醒我地揀相,跟進相簿進度,唔會話唔見左人,無左音訊。收到相片後,我們都十分滿意,最後千挑萬選,揀了30張制作相薄,本來想說看看韓國修圖之厲害,睇下會唔會變左個人,其實都只是微修,仍然認得出自己,但感覺有靚左,水腫88。